Elektrolizlənmiş almaz fırlanan paltar iki növə bölünür: xarici örtük metodu və daxili örtük metodu

 

Xarici Elektrolizlənmiş almaz fırlanan paltar

 

Xarici kaplama prosesi sadə, qısa dövr və ucuzdur. Buna görə də, dəqiqlik tələbi yüksək olmadıqda bu tipdən istifadə edin. Eyni ölçülü almaz hissəcik diametri tamamilə uyğun ola bilməz.
Bu səbəbdən bu örtük metodunu istifadə etdiyimiz zaman. Xarici kontur zərfi matrisin orijinal konturu ilə uyğun ola bilməz.
İkincisi, matrisin bütün hissələrində eyni metal çökmə sürətinə nail olmaq çətindir.

 

 

Daxili örtük almaz fırlanan paltar

 

Daxili örtüklü Diamond fırlanan paltar yüksək möhkəmlik və yüksək saflıqlı almaz aşındırıcı taxıl seçir. Bu da almaz çirklərini çox az edir. Bu tip almaz roller sarğı olmadan yüksək dəqiqliyə nail ola bilər. Bu səbəbdən iş səthində R mövqeyi sahəsində daha çox almaz hissəcikləri var. sarğıda daha çox kəsici kənar, daha az aşınma və daha yaxşı forma dəqiqliyi.